Nå kan du leie ut parkeringsplassen din til naboen fra mobilen

Det er blitt fjernet nesten 5000 P-plasser i Oslo siden 2016. Appen ParkIt vil gjøre flere private P-plasser tilgjengelig for byens bilister.

– Til nå har vi 170 parkeringsplasser i Oslo, og det blir stadig flere. Det sier gründer og daglig leder i Parkit AS, Einar Marthinsen. Appen er det han kaller en «tosidig markedsplass» og kan sammenlignes med tjenester som Nabobil og Airbnb.

Først Oslo, så resten av landet
Enkelt forklart kan eiere av private p-plasser i Oslo opprette bruker i Parkit-appen og gjøre p-plassen tilgjengelig for bilister på jakt etter parkering. Bilistene skriver inn i appen hvor de skal, og får opp tilgjengelige plasser i nærheten. Plassene kan leies per time, dag, uke eller langtids.

– Dette er bra for Oslos befolkning, bra for byen, bra for handel og ikke minst bra for miljøet, sier Marthinsen.

Utleierne setter selv prisen for sin parkeringsplass innenfor rammer satt av Parkit. I Oslo sentrum er de dyreste plassene priset til 50 kroner i timen, mens de billigste koster 10 kroner i timen. Av de 170 parkeringsplassene de har i Oslo, tilhører de fleste privatpersoner. Målet er at bedrifter som disponerer mange p-plasser også skal ta del i løsningen. Foreløpig har Parkit konsentrert seg om Oslo, men de har planer om å etablere seg i hele landet utover høsten.

Idé på skomesse

Det var under en skomesse på Helsfyr for noen år siden at ideen kom. Messen hadde rundt 1000 besøkende, men bare 20 p-plasser tilgjengelig. Messen gikk over en helg, og Marthinsen la merke til at bedriften som lå ved siden av hadde mange ledige p-plasser.

– Å gjøre disse plassene tilgjengelige for andre når de ikke brukes av bedriften selv, må det være et marked for, tenkte jeg. Privatskolen Bjørknes på Frogner er blant dem som har benyttet seg av appen. Rektor ved skolen, Hanne Dypdahl, bekrefter at de leier ut 12 parkeringsplasser gjennom Parkit.

Terskelen er blitt lavere

– Det handler om forvaltning av knappe ressurser i områder hvor etterspørselen er stor, sier Arne Krokan.

Han er professor ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Fremveksten av slike digitale tjenester skyldes blant annet at teknologien bak ikke er dyr lenger. Man trenger ikke bruke mye penger på utvikling av plattformen, forklarer Krokan. Det gjør det lettere for utviklere og gründere å sette ideen sin ut i livet, uten å måtte frykte for de økonomiske konsekvensene ved å mislykkes.

– Det er blitt mer tilgjengelig. Nøkkelen for å lykkes, er å treffe et behov og å nå en kritisk masse av brukere.

Krokan forklarer videre at tjenester har best forutsetninger for å lykkes i områder hvor det er knapphet av noe. Som parkeringsplasser i Oslo sentrum. Parkit står likevel overfor en utfordring, ifølge Krokan.

– Det vil nok være vanskeligere for spesialiserte tjenester som Parkit å skaffe nok brukere, enn det er for tjenester med bredere tilbud. Nå håper Marthinsen å nå «kritisk masse» av brukere.

Samlet inn 4 millioner

Parkit har nylig vært gjennom en folkefinansieringsrunde hvor de samlet inn 4 millioner kroner til utvikling av tjenesten.

– At vi fikk inn så mye fra så mange private givere, vitner om at det er et behov for denne typen løsninger, sier Marthinsen.

Gründeren trekker frem engasjementet rundt fjerningen av p-plasser i Gyldenløves gate som et eksempel på at folk er opptatt av parkering. Siden 2016 er det blitt fjernet 4775 p-plasser i Oslo. Man må derfor bli flinkere til å unytte de plassene som er i Oslo. Det handler ikke bare om å skaffe folk parkering. Det dreier seg også om delingsøkonomi og miljø, mener Marthinsen. Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, opplyser at etaten er positiv til alle initiativ som bidrar til mer effektiv utnyttelse av private p-plasser i byen.

Kilde: https://www.aftenposten.no/oslo/i/nAkABB/naa-kan-du-leie-ut-parkeringsplassen-din-til-naboen-fra-mobilen